Vyhledávání poruch vody

Ukázky naší práce, vyhledávání poruch vody za použití nabízených technologií. Za dobu naší činnosti jsme vyhledali stovky poruch a havárií vody nejen na severní Moravě. Není už mnoho míst, kde bychom již nějakou poruchu nehledali. Zde si můžete prohlédnout některé případy vyhledávání, kde jsme použili naše metody mikrofonní, korelační nebo pomocí plynu H2N. Fotit dobře neumíme, zato únik odhalíme.  


Označení úniku
Označení úniku

Havárie vody Orlová - označení úniku lokalizovaného formovacím plynem H2N na potrubí DN 100 pro rozvodnu ČEZ. Vyznačení kritického místa pomocí modré barvy napoví, kde začít kopat. 

Lokalizace úniku
Lokalizace úniku

Havárie vody Janovice - lokalizace úniku a výměna hydrantu na rozvodu pitné vody PVC 110 v objektu farmy. Příklad opravy vodovodního řádu, který slouží mnoho, mnoho dní a jeho stav je původní.

Diamo Ostrava
Diamo Ostrava

Porucha vody Ostrava - vyhledávání a lokalizace úniku na vodovodním potrubí v areálu velkého průmyslového objektu za pomoci formovacího plynu H2N. Situaci komplikoval hluk a sníh.

Havárie vody Hlučín.
Havárie vody Hlučín.

Akutní havárie vody Hlučín - havárie na vodovodní řádu. V zimním období typická porucha způsobená výrazným kolísáním atmosférických teploty. Pohyby půdy v kterých je vedení uloženo způsobí poruchu.

Únik 300 metrů přípojka
Únik 300 metrů přípojka

Porucha vody Komorní Lhotka - únik na cca 300metrové přípojky 1" PE pro rodinný dům. Porucha vypadala na první pohled nevinně, ale množství uniklé vody bylo překvapivé. Z praxe tedy víme, že i malý otvor může způsobit velké škody.

Netěsnost na měděném rozvodu
Netěsnost na měděném rozvodu

Porucha potrubí Mistřovice - netěsnost na měděném rozvodu ústředního vytápění v rodinném domě. Nezalekneme se ani menších úkolů při vyhledání poruchy vody.

Oprava rozvodu - ocel
Oprava rozvodu - ocel

Porucha vytápění Kopřivnice - oprava rozvodu ústředního vytápění v ocelovém provedení z roku 1980 na základní škole. Porucha byla rychle odstraněna a výuka žáků rychle obnovena. Některé děti téměř plakaly radostí.

Oprava vedení teplovodu
Oprava vedení teplovodu

Porucha tepla Ostrava - oprava poruchy teplovodního rozvodu na sídlišti v Ostravě. Únik teplé vody vymlel pod asfaltem prostor velkosti 1 metru krychlového. Bylo třeba ohraničení otvoru, aby do něj nespadli zvědaví občané.

Příprava pro napojení formovacího plynu
Příprava pro napojení formovacího plynu

Zaměření poruchy Frýdek Místek - hledání úniku v průmyslovém areálu SKP Frýdek Místek za použití metody lokalizace poruchy pomocí formovacího plynu H2N -  přímé napojení na armaturu B612.

Lokalizace úniku vody sondou H2
Lokalizace úniku vody sondou H2

Lokalizace sondou H2 Olomouc - areál firemního sídla klienta. Závada na vodovodním vedení vedoucího přes sousední pozemek. Použití moderní technologie sondy H2 garantuje rychlé, přesné a diskrétní určení místa závady.

Vyhledání poruchy v technickém suterénu.
Vyhledání poruchy v technickém suterénu.

Porucha vody Bystřice pod Hostýnem - Vyhledání poruchy pomocí tlakové zkoušky plynem H2N v průmyslovém areálu. Práce ve stísněných prostorech není pro nás problém.

Specialista při hledání v náročném terénu.
Specialista při hledání v náročném terénu.

Porucha vody Nový Jičín - lokalizace úniku na přívodu do starší bytovky. Typická absence dokumentace a pamětníků vedla k vyhledávání potrubí na velmi neobvyklých, náročných a poměrně svažitých místech.

Vyhledávání pomocí plynu H2N
Vyhledávání pomocí plynu H2N

Porucha vody Kopřivnice - i na nově vybudovaném vodovodním řádu se může vyskytnout porucha. V tomto případě jsme opět úspěšně použili metodu vyhledání poruchy pomocí formovacího plynu H2N.

Kombinace několika metod při vyhledání poruchy.
Kombinace několika metod při vyhledání poruchy.

Porucha vody Staré město u Uherského hradiště - Lokalizace poruchy v průmyslovém areálu. V tomto složitém případě nebyly k dispozici informace o poloze vedení. Bylo třeba použít více dostupných technologií. Kombinace práce s mikrofonní, korelační i H2N technikou.

Porucha vody rodinný dům v Beskydech
Porucha vody rodinný dům v Beskydech
Vyhledávání poruchy v rekreačním objektu.
Vyhledávání poruchy v rekreačním objektu.

Porucha vody Beskydy Raškovice - vyhledávání poruchy vody v suterénu rodinného domu. I zde náš oblíbený plyn H2N rychle a přesně odvedl svoji práci a místo úniku bylo odhaleno.

Porucha vody Ostravice - další z případů, kde se závada vyskytla na poměrně novém zařízení. Použití H2N techniky zde perfektně fungovalo a závada byla lokalizována s vysokou přesností.

Prostředky použité při tlakové zkoušce.
Prostředky použité při tlakové zkoušce.

Porucha vody Nový Jičín - ukázka tlakové zkoušky na novém vodovodním řádu. Následné dohledávání úniku plynem N2H.

Vyhledávání ve starším  průmyslovém areálu.
Vyhledávání ve starším průmyslovém areálu.

Porucha vody Karviná - tlaková zkouška a dohledaní úniku ve starším průmyslovém areálu za použití plynu N2H a postaršího odborníka, dohlížejícího na správné hodnoty tlaku.

Porucha vody areál Školy.
Porucha vody areál Školy.

Porucha vody Šenov - základní škola - únik vody z řádu mezi jídelnou a hřištěm. Použití dohledání poruchy metodou tlakové zkoušky plynem H2N.

Oprava kanalizační přípojky za špatného počasí.
Oprava kanalizační přípojky za špatného počasí.

Porucha kanalizace Ostrava Zábřeh - oprava kanalizační odbočky u rodinného domu v obytné čtvrti. Oprava proběhla i za nepříznivých povětrnostních podmínek.

Havarijní oprava vody v nočních hodinách.
Havarijní oprava vody v nočních hodinách.

Havárie pitné vody Studénka - akutní havárie pitné vody, zaplavující chránící vedení kabelů internetu. Vyhledání poruchy za použití korelační techniky SEBA. Noční opravy jsou naším denním chlebem.

Komplikovaná závada kvality vody.
Komplikovaná závada kvality vody.

Havárie vody severomoravský kraj - neobvyklá závada, kdy si odběratelé stěžovali na nezvykle teplou studenou vodu. Stavební chybou docházelo k nežádoucímu ohřevu studené vody od vedení tepla. Poruchu jsme vyhledali a doporučili postup opravy.

Únik vody vlakové nádraží.
Únik vody vlakové nádraží.

Suchdol nad Odrou - únik vody - České dráhy nádraží - lokalizace úniku vody v areálu nádraží nedaleko kolejiště. Místo typické častým hlukem, který komplikuje použití korelační techniky.

Horní suchá - únik vody v nové podlaze.
Horní suchá - únik vody v nové podlaze.

Horní Suchá - porucha novostavba rodinný dům -  technickou chybou ve spoji TUV došlo k úniku vody v již zhotovené - zalité podlaze. Dohledání poruchy při použití metody tlakové zkoušky plynem H2N.

Porucha vody v historickém objektu.
Porucha vody v historickém objektu.

Frýdek místek - havárie vody penzion - vyhledávání poruchy vody na vedení v historické zástavbě. Pro tyto domy bývá typické vlhké zdivo, které napomáhá zvýšené korozi kovových rozvodů. Pro starý dům, byla použita stará dobrá metoda tlakové zkoušky plynem H2N.

Oprava vodovodních přípojek - sídlište.
Oprava vodovodních přípojek - sídlište.

Přerov - oprava přípojek vody sídliště -  asistence při rekonstrukci vodovodních přípojek na sídlišti v Přerově. Vyhledávání vedení nepřesně zaneseného do projektu a odborné poradenství na základě zkušeností a poznatků z praxe.

Havárie vody - průmyslový závod.
Havárie vody - průmyslový závod.

Nový Jičín - VOP - Havárie vody - vyhledání úniků vody na vodovodním potrubí v průmyslovém areálu pomocí Vivax.

Havárie vody v objektu školy.
Havárie vody v objektu školy.

Orlová - Havárie vody - střední škola - vyhledání úniku vody přímo v objektu Střední školy pomocí mikrofonní a korelační techniky SEBA KMT. Podobné práce obvykle probíhají až po uzavření objektu. Jen tak lze dosáhnout ticha potřebného k použití této metody.